ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΟΣ ΑΡΘΡΟΥ

 

Για να στείλετε ένα άρθρο, θα πρέπει να έχετε προσέξει:

 

1. Να έχετε βάλει τους τόνους.

2. Να αφήνετε κενό μετά από τα σημεία στίξης (τελεία, κόμμα, θαυμαστικό κ.α.).

3. Να ξεκινάτε με κεφαλαίο γράμμα μετά από τελεία.

4. Να κάνετε παραγράφους και να αφήνετε ένα μικρό περιθώριο στην αρχή της κάθε μιας παραγράφου.

5. Να είναι σωστά ορθογραφημένο το κείμενό σας (μπορείτε εύκολα να το ελέγξετε μέσω word).

6. Οι απόψεις σας να μην είναι ακραίες υπέρ ή κατά συγκεκριμένων ιδεών και προσώπων.

7. Να μην στιγματίζετε και προσβάλλετε με τα λεγόμενά σας συγκεκριμένα πρόσωπα.

Scroll Up